کتاب خوبی بود :)

بعد مدتها چسبید 

ترجمش هم خوب بود . روان بود . 

البته تجرمه های زیادی ازش هست . این ترجمه رو مغازه دار بهم معرفی کرد :)