بعضی وقتا فک کردنم غیر ارادی میشه
مغزم بی وقفه کار می کنه
میخام خاموشش کنم , نمیشه
میگن سیگار باعث میشه سرعت فک کردن کم بشه
ولی حوصله ی اعتیاد دیگه رو ندارم
الان همه مون معتادیم , هر کس ب ی چیز
یکی ب سیگار , یکی ب اینترنت , یکی ب اهنگ ...
ولی ترجیح میدم ب سیگار معتاد نشم
تنها راه حلم , خوابه
شما راه حلی دارین؟