+ خسته نباشین 

- شما هم خسته نباشین ... عه اشتباه شد . " خسته نباشین"  دیالوگ من بود + پیکسل عکاسی ندارین ؟ 

- اگه داشتیم ک خودم ور میداشتم 

+ ایممم . به نکته خوبی اشاره کردین . حواسم نبود + ب منم عکاسی یاد میدین ؟

- بله خیلی راحته . دکمه شاتر رو بزنین عکس میگیرین 

+ دستتون درد نکنه کامل یاد گرفتم 

- خاهش میکنم . البته یادم رفت قبل از هر چیز باید دوربینو روشن کنین [به محض اینکه به عکسای من نگاه میکردن و کسری از ثانیه مکث میکردند] 

- به به . چقدر شما خوش سلیقه یین .... عکس منه آخه+ مطمئنن برای بعضی ها ب هیچ وجه خنده دار نیست این حرفا . من برای ثبت شدن می نویسم