ماشینو پارک کرده بودم . فقط پول دو ساعتشو به پارکبان داده بودم . پول سه ساعت بعدش مونده بود . برگه ِ بنفش رنگ پارکبانو زیر شیشه پاک کن دیدم از دور . چن وقت پیش هنوز این قسمت توقف ممنوع بود . یه بار 40 تومن جریمم کردن . خواستم به تلافی اون جریمه ، گازشو بگیرم و برم و بقیه پول پارکبانو ندم . یه حسی نزاشت . یه حسی میگفت جریمه شدن من ربطی به اون پارکبان نداره . صبر کردم تا پارکبان منو ببینه و بیاد . دید . اومد . صورتش قرمز بود . پر از چروک . معلوم بود چن سال ک جلو آفتاب کار کرده . سلام کردم . سلام کرد . خیلی متشخص بود . پولمو دادم . بقیه پولو دو دستی برگردوند . از اینکه فرار نکرده بودم خوشحال بودم . از اینکه پول یه آدم شریفو نخورده بودم خداروشکر میکردم .