رمز ، رمز دوم ، CVV2 ، شماره 16 رقمیو تو یه روز حفظ کردم ولی حفظ کردنه تاریخ انقضا کارت 3 ماه طول کشید :|