من دقت کردم آهنگای شماره ۶ آلبومای چاوشی رو یه جور دیگه دوست دارم. جالبه ک این روند همیشه ادامه داره . ینی اول از آهنگه خوشم میاد بعد ک نگاه میکنم میبینم شماره ۶ 


حریص از آلبوم حریص

بگو مگو از آلبوم پرچم سفید

پاروی بی قایق از آلبوم پاروی بی قایق 

شیدایی از آلبوم امیر بی گزند

همه آهنگ شماره ۶ هستن