چن تا سکانس هست از فیلمای مختلف ک من خیلی باهاشون ارتباط برقرار کردم . ینی فک کردم دارم خودمو میبینم . 

1- شهرزاد - قسمت 26 - اونجا ک فرهاد رفته سینما و خاطرات دوستاش یادش میفته ...

2- پیدا و پنهان - من شدیدا شبیه شخصیت اصلی این فیلمم ک یه زنه ...

3- امروز - جایی ک یونس رفته تو دستشویی بیمارستان ...