مشتری : اونجا از هر 10 نفر 8 تاشون اسلحه داره

سلمونی چشماشو می بنده و سرشو تکون میده و میگه : بــــــلــــــــه 


همیشه برام جذاب بوده . هم سلمونی و هم تاکسی و اتوبوس . نه اینکه عاشق شنیدن این جور مکالمه ها باشم . اتفاقا بعضی وقتاها هم دیالوگاشون حال بهم زنن ...