چون متوجه نمیشن میگن خوب نیست . خیلی دوست دارم بهشون بگم ک "خوشبحالت که نمی فهمیش" ولی نمیشه . خیلی وقتا نمیشه با آدما صریح حرف زد . دوست ندارن حقیقتو بشنون ...