دیدم همه چالشو شرکت کردن . برخلاف همیشه ( ک چالش هارو انجام نمیدم ) این دفعه گفتم این چالش فرق داره . وبلاگیه . شروع کردم از ب جواب دادن . تموم ک شد جوابا رو یه دور خوندم . دیدم شدم یه زامبی افسرده . از انتشارش منصرف شدم