در راستای گاز زدن میز پینگ پنگ یه سالن دیگه پیدا کردم اونور شهر . از نگهبان تایمارو ک پرسیدم یه جدول نشونم داد ک 80% هفته خالی بود . خواستم خوشحال بشم ک گفت باید کل تایم رو بخری ینی نمیتونی یه میزو بخری . 5 تا میزه . پول 5 تا میزم باید بدی . یه ساعتو نیمش میشه 75 تومن . بدون اینکه ب دوربین زل بزنم خدافظی کردم و از کادر خارج شدم :|