به دعوت از نیمه سیب سقراطی عزیز ما نیز شرکت کردیم : 


کتاب : 

"کمی دیرتر" فقط همـــــــــــــــــــــــــــــین 


شعر : 

کتاب های شعر "فاضل نظری" 


آهنگ : 

آلبوم "آتش در نیستان " استاد شهرام ناظری با کیفیت کاست

آلبوم تموم نشدنی "یه شاخه نیلوفر" محسن چاوشی


فیلم : 

 Bourne - Inside out (animation) - V for Vendetta - 1900 - The game - Inception 

امروز - بوسیدن روی ماه - اسب حیوان نجیبی است 


بازی : 

2048 آنلاین   - فلش گیم های جذاب و مورد علاقه من : Kitten - BowMan + هر کس دوست داشت شرکت کنه :)