میگفت باید تو مصرف انرژی صرفه جویی کنیم . مثلا بعضیا تو تابستون اونقدر کولر استفاده میکنن ک دمای خونه خیلی میاد پایین ک مجبور میشن از لباسهای گرمتر استفاده کنن 

:|