احیانا اگر روزی آدم بزرگی شدم عاشق اون قسمت از بیوگرافی ام میشم ک می نویسن : متولد اواخر قرن بیستم میلادی 

:)) اصن آخره کلاسه هاااااا .