اون زمانی ک ماکرو عکس میگرفتم همیشه چشمم دنبال چیزای کوچیکو انواع بافت (texture) های مختلف بود . بعد اون بخاطر قدرت زوم فوجی همیشه دنبال ماه میگشتم . چ شب چ روز . همیشه پیداش میکردم ؛ تو هر شرایطی . الان هم فقط دنبال نور و سایه میگردم . هیچ وقت فک نمیکردم عکاسی این قدر تو زاویه دیدم تاثیر بزاره