میگن خونه جاییه ک وای فای گوشی اتوماتیک به اینترنت وصل بشه ولی من میگم خونه ینی جایی ک بتونی 3 نصفه شب ، چشم بسته ، بری آشپزخونه آب بخوری ،  بدون اینکه چراغی روشن کنی یا ب چیزی بخوری