شما هم جای من بودین با خوندن جمله بالا بعنوان اولین جمله یه مقاله علمی ، همون جا مجله رو می بستین و اجازه میدادین یه نفر دیگه میزان سرانه مطالعه کشورو زیاد کنه