همچنان سبک low key رو ادامه میدم :)

امید وارم خوشتون بیاد :)

2 نکته مهم 

1- برای بهتر دیدن عکسا روشون کلیک کنین 

2- تمام عکس ها با نور طبیعی گرفته شدن :)

حصار

تشخیص میدین چیه ؟ 

حصار کارگاه ساختمونه 

 

 

 

 

 

 

کیوسک تلفن

کیوسک تلفن

 

 

 

 

 

 

برگ سبز

برگ سبز

 

 

 

 

 

 

شلیل

شلیل