داشتیم سوار اتوبوس میشدیم . سوار شد بلافاصله در بسته شد . نتونستم سوار بشم . برگشت دید منو بیرون اتوبوس . خندید . عاقلانه بود ک صبر کنم تا اتوبوس بعدی بیاد ولی طبق سال ها تجربه این کارو نکردم . تا ایستگاه بعدی دویدم . خداروشکر فاصله دو تا ایستگاه کم بود . ب اتوبوس رسیدم . سوار شدم