از مسئولین خواهش مندم وقتی تو پوستر می نویسین نمایشگاه "سیستم های عکاسی و فیلمبرداری " ، بعدش یه ابر باز کنین بنویسین ک "منظور مون همون دوربینای مدار بسته ست"