وقتی بود ک یادم افتاد لازم نیست ساعت ماشینو درست کنم . 6 ماهه ک یه ساعت عقبه