برگشتم ب تلگرام . تو این مدت بودن دوستانی ک برای ارتباط باهام بیشتر از 100 تا ایمیل واسم فرستادن ... 

 آدمی به فرد می‌ میرد. تنها به جمع است که زنده است و معنا دارد