میخاستم واسه خودم فلش 16 گیگ بخرم . لحظه آخر منصرف شدم . هفته بعدش دو تا فلش 16 گیگ کادو گرفتم