نمایشگاه کتاب هست . می ترسم برم ببینم کاتالوگ اون دوربین های مدار بسته رو آوردن