تموم شدن فصل پاییز و شروع فصل زمستان رو ب همه تبریک میگم . 

امروز همه تو دانشگاه کاپشن پوشیده بودن . از جمله خود من :|