اگه بود احتمالا ششصدانه و شب یلدا رو تو یه پست می رفت