بعضی وقتا ک آدم مریض میشه وضعیت اینقد بد میشه ک ساده ترین کارا براش ناممکن میشه . اون لحظه ست ک آرزو میکنی دوباره سلامتیتو بدست بیاری . خوبه ک آدم موقع سلامتی شکرگزار باشه 

خدایا ، ممنون ک میتونم راحت بخوابم 

خدایا ، ممنون ک میتونم راحت زندگی کنم

خدایا ، ممنون ک میتونم راحت نفس بکشم 

...