با همون لحنی ک وقتی ازم عصبانی میشه فحش میده ، کافیه یه چیز خوردنی رو نصف کنیم و من قسمت کوچیکه رو وردارم ، همون مدلی فحش میده باز.


+ چرا تو یه هفته باید 40 تا هرزنامه داشته باشم من ؟