وقتی سر یه موضوع اختلاف نظر داریم و حرفمون به اینجا میکشه ک :


اون : شرط می بندی ؟

من : من کلا شرط نمی بندم

اون : چرا مثلا ؟

من : چون دلم به حال طرف مقابلم میسوزه

 

بعد درحالیکه لبخند میزنم دهنمو نیمه باز میکنمو با زبونم با دندون آسیاب سمت چپم بازی میکنم و به چشای طرف مقابلم زل میزنم . در اکثر مواقع چهره شون عوض میشه . چشماشون یه برقی میزنه . با طمامینه پلک میزنن . لبخندای معنادار میزنن . خیلی این صحنه رو دوست دارم ببینم