خیلی بده ک حتمن باید یه اتفاق دلخراش بیفته تا همه یادمون بیفته همچین کسایی هم هستن . حتمن باید این چنین اتفاقاتی بیفته ک اینا عزیز بشن و همه مون در موردشون هشتگ بزنیم