از خواب بیدار بشی ببینی استاد 70 ساله ات تو تلگرام نوشته : پروپوزال شما تصویب شد .+ راستشو بخاین استادم 69 سالشه ولی دیدم 70 خیلی با مسماتره :))