یه سری آدما هستن با دیدن یه اتفاق برداشت های اشتباه میکنن . مثلا می بینین یکی میاد سلام میکنه بعد این نفر میگه دیدی دهنشو کج کرد موقع سلام کردن ؟ در حالیکه اصلا این طوری نبود . اتفاقا رو بزرگ نمایی میکنن . البته این کارشون عمدی نیستا . این طوری میبینن . اشتباه می بینن . من فک میکردم این خصلت منحصر به افراد معدودیه ولی بعد ک دقت کردم دیدم تعدادشون کم نیست . نوع دیگه این پدیده اسم رنگاست . من همیشه وقتی کسی چیزی رو با رنگش نشون بده از همه اعضای جمع می پرسم ک اون چیزو چ رنگی می بینین . در اکثر مواقع همیشه هست کسی ک یه رنگ متفاوت بگه . اسم این پدیده چیه ؟ اسم این خصلت چیه ؟ چطور میشه به این جور افراد فهموند ک در بعضی مواقع اشتباه می بینن ؟