این یا قبلی ؟


بعدن نوشت : با توجه ب اکثریت آرا برگشتیم ب قالب قبلی . ینی یه نفرم نگفت این . طوری شد ک حتی نمی تونم وتو بکنم :)) 


منظور از این :