خوبین؟ی تسبیح دیدم جنسش از سنگ مرجان بود.خیلی خوشگل بود ولی گرون. 85 هزار تومن :-(