میخام بنویسم . از خودم . از این ی مدت ک نبودم . از اتفاقاتی ک افتاده . از مشکلات . از دوستی ها . از دوست ها . از کنکور . از آهنگ هایی ک گوش کردم . از عکس هایی ک گرفتم . از جاهایی ک رفتم . از حرف هایی ک شنیدم . از حرفایی ک زدم . ار حرف هایی ک نزدم . از عصبانیت هام . از خنده هام . از تصمیم هام . از رفتارام . از خستگی هام . از مسئولیت هام . از تنهایی هام ...


خیلی دوست دارم الان با کسی حرف بزنم . کسی نیست ... 


البته همیشه تو این مواقع کسی هم اگه پیدا بشه نمی تونم باهاش حرف بزنم . نمیتونم حرفامو بهش بزنم . بقول خواننده ک میگه :

ساکتمو حرفام بغض میشه تو سینم 
میرم ی گوشه ای تنهایی میشینم
ظاهرم خوبه ولی حالم اصلا خوش نیست
روبرومی اما خوابت رو میبینم