امروز روز معلمه . روز معلمو به همه معلمای خوب و باوجدان تبریک میگم 
سلامتی معلمای دلسوز
سلامتی معلمای بی ریا
سلامتی معلمای با شعور
سلامتی معلمای دل گنده
سلامتی معلمای زلال
سلامتی معلمای بی شیله پیله
سلامتی معلمایی ک بخاطر پول هر کاری نکردن


+ کاش روز بهتری رو انتخاب میکردن واسه مناسبت :|