یه سال از من کوچیکتره . با تلفن داشت با دختر 4 سالش حرف میزد