تا نگهبانان ابــرو دستشان بر خنجــر است

فتح چشمان قشنگت مثل فتح خیبر است


رنگ چشمت بهتریــن برهان اثبات خداست

«قل هو الله احد» گوید هر آن کس کافـَر است


انحنای ناب مژگانت «صراط المستقیم»

از نگاهت دل ‌بریدن هم جهاد اکبر است


خنده‌هایت چون عسل ، حتی از آن شیرین‌ترند

هر لبت تمثیل زیبایی ز حوض کوثر است


بوسه‌هایت طعم حوّا می‌دهد با عطر سیب

بوسه‌هایت یادگاری از جهان دیگـر است


لب به خنده وا کنی؛...آرامشم پَر می‌کشد

غنچه می‌گردد لبت؛.. .فریاد من بالاتر است


یک دو تار از کاکلت دل را اسارت برده است

الامان از روسری ، زیرش هزاران لشکر ‌است


مهربان هستی، دلم در بند موهایت خوش است

مهربانـــی با اسیران شیــــوه‌ی پیغمبر است


آیه الکرسی کجا هم قد ّ موهایت شود؟!

گفتن از اعجاز مویت کار چندین منبر است


جد من قابیـــل و گندمزار مویت پر ثمر

بهر من هر خوشه‌اش از هر دو دنیا سرتر است


یک گره بر بخت من زد یک گــره بر روســــری

هر کدامش وا شود، من روزگارم محشر است


خواهشی دارم... جسارت می‌شود... اما اگر

موی تـــو آشفته باشد دور گردن بهتـــر است