دلایل بخشیدن :

  • بزرگتر باید ببخشه.
  • دوستی حرمت داره. خاطره‌های خوبی داشتیم.
  • امام علی (ع) : ناتوان‌ترین مردم کسی است که در بدست آوردن دوست، ناتوان باشد و ناتوان تر از او، کسی است که دوست بدست آمده را از دست بدهد. 


دلایل نبخشیدن :

  • آش نخورده و دهن سوخته؟ بخاطر کار نکرده چرا باید معذرت بخوام؟
  • بخشش بیش از حد طوری که طرف متوجه اشتباهش نشده و اصلا قبول نکرده که اشتباه کرده ، اشتباهه.
  • تلاش برای راضی نگه داشتن همه، غیر ممکنه.