هر دفعه چند دقیقه طول می‌کشه تا پیدا بکنم از کجا موندم.