اینستاگرام طی یه حرکت جدید، اجازه میده تمام اطلاعاتتو دانلود کنی، هر چی لایک کردی، هرچی کامنت نوشتی، دایرکت‌ها و ... . همه رو با تاریخ و ساعت بهت میده. چند ساعت خودمو تو داده‌ها غرق کردم