جمشید! اگه پاییز این‌قده که تو می‌گی خوبه،

 چرا ما هر سال روز اول پاییز دل‌مون خالی می‌شه؟

همه به این زرد و نارنجی نگا می‌کنن حال‌شون جا می‌آد؛ چرا ما بِلَد نیستیم؟

چرا همه رفته‌بودناشون رو می‌ذارن واسه پاییز؟ چرا پاییز هیشکی برنمی‌گرده؟