وقتی وارد یه وبلاگ جدید میشم، بعد از خوندن یکی دو پست، میرم سراغ درباره من. خیلی واسم مهمه این بخش. میشه گفت یکی از عوامل مهم تو دنبال کردن طرفه حتی.