با چند تا عکس جدید و چند تا عکس قدیمی :)

امیدوارم خوش‌تون بیاد 

1- شالیزار مهدی‌خان محله - ماسال
این عکسو سال پیش گرفته بودم ولی خب ادیتش جدیده2- این عکس جدیده 3- جاده ارتفاعات اولسبلنگاه

این عکسم مربوط به سال پیشه4- پنجره مسجد جامع تبریز

عکس جدید - با گوشی گرفتم5- چون مربوط به سال پیشه یادم نیست کجاست :))

فکر کنم جاده سرچم به خلخاله