دیروز استارت قالب تابستون رو زدم. امیدوارم همونی بشه که میخوام.