یکی از بهترین مجموعه عکس‌هایی که دیدم.

به روایت یک شاهد عینی