یکی از بهترین عکس‌هایی که گرفتم. حس خیلی خوبی دارم بهش.