شاید همیشه این‌طور به نظر اومده که من چیزهای اضافه‌رو پاک می‌کنم. این مثال نقضشه :)

عه راستی، اونم منم که حذف شدم :))