دارم میرم سربازی. (حداقل) واسه دو ماه نیستم ولی پستام هستن. مواظب خودتون باشین.

جمعه‌ها، از سری پست‌های قبل و بعد، ساعت 6 عصر
سه‌شنبه‌ها، پست‌های معمولی، ساعت 6 عصر