- تئوری انتخاب نوشته ویلیام گلسر
- کوری نوشته ژوزه ساراماگو
- ملت عشق نوشته الیف شافاک
این سه تا کتابو خوندم. هر سه عالی بودن. یکی از یکی بهتر. و البته کلی هم جدول حل کردم. حرفه‌ای شدم دیگه :))

شماها چیکارا کردین؟